Maalarin välineet

Olen parin viime vuosikymmenen ajan maalannut rinnakkain akvarelleja ja öljytemperamaalauksia. Tekniikat eroavat jo lähtökohdiltaan toisistaan, ja ne ovat vuosien työskentelyn kautta vieneet myös teosten kuva-aiheita eri suuntiin. Akvarelleissa olen kehitellyt figuratiivisiakin motiiveja. Suuremmissa maalauksissa puolestaan olen tutkinut erilaisia teemoja elollisen luonnon muodonmuutoksista syntyneiden mielikuvien varassa. 

Akvarellille tekniikkana on olemuksellisinta valkoisen paperin antama valo. Näin akvarellimaalausta voi ajatella valon muovaamisena useiden läpikuultavien, enemmän tai vähemmän peittävien värikerrosten avulla. Parhaimmillaan akvarellissa tila, väri ja valo synnyttävät kuvapinnan, jota ei voi tavoittaa millään muulla tekniikalla.

Öljytemperamaalauksessa teoksen formaatti on huomattavasti suurempi, joten itse maalamisesta tulee fyysisempi prosessi, suurpiirteisempi ja karkeampi. Maalauspinnan käsittely paksuin värikerroksin, palettiveitsellä tai muulla tavoin työstämällä tuottaa aivan erilaisen materiaalisen tekstuurin kuin vaikkapa akvarelli. 

Jaakko Pakkala